Praha, Stare mesto, Tynsky chram

Praha, Stare mesto, Kostel Matky Bozi pred Tynem, Tynsky chram, kostel Panny Marie pred Tynem


© Branislav Kobar 2012+