Praha, Vltava, Strelecky ostrov, z Karlovho mosta

Praha, Vltava, Strelecky ostrov, z Karlovho mosta


© Branislav Kobar 2012+